Kamratklubben 25:an

Till minne av hedersmedlem Sten Blomgren
f 1938 -nov 2019

Klicka på begravningsbyråns hemside-länk nedan
Där kan du skicka en digital hälsning samt anmäla ev deltagande vid begravningen.

 https://lavendla.se/utskick/begravning-minnesstund-sten-blomgren-5de1a290577b3/ 

 

 

Hösten å vintern födelsedagsjubilarer

Grattis !!
sept
Jocke Hellmouth 53 år
Bert Jansson        75 år

okt
Stig Larsson             76 år
Magnus Raattamaa 49 år

nov
Peter Strandell     64 år

Dec
Hans Wallebring  65 år
Håkan Johansson 57 år

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Sponsormeddelande

          Jag rekommenderar Din Studio

Klicka på ikonen och du erbjuds att bygga en egen hemsida av företaget "Din studio" , som den du ser här.

Rekommenderas av Kamratklubben 25 an

Senaste Nytt!

Uppdaterad den 2018-02-27

Det krävs ett lösenord i gästboken numera...
Det Vanliga lösenordet

Vid problem att logga in - ring eller SMS a någon i styrelsen.

Roger, sekr.

Kassabok på hemsidan

2019-11-29

Underlaget för medlemsavgifter är uppdaterad! Den ligger under fliken kassabok.  Där kan var och en se hur man ligger till med månadsavgiften för 2019. Jag har nu uppdaterat den 29 november 2019.

Håkan

Till minne av Bernt Selling

2018-02-16

I början av januari månad 2018 kom beskedet att Bernt hastigt avlidit.
Bernt som under lång tid varit ordförande för föreningen och in i det sista aktiv i styrelsen har lämnat oss.

Det är med bestörtning och sorg vi får genomföra vårt årsmöte den 17 februari, men självklart kommer vi att minnas Bernt med tacksamhet och leenden för hans glöd och engagemang och härliga kommentarer när vi alla har träffats.

Bernt blev 74 år.

Roger, sekr.

Nyhet

2017-10-29

På ordinarie mötet den 28 okt har förslag på justeringar av stadgar väckts.

Bl.a att ordinarie möten minskas från 6 till 4 möten/år.
Frånvaro/Närvaro ska fortfarande noteras i gästbok, men att krav på "giltig" frånvaro slopas. 
Ansökan att bli Hedersmedlem ökas till 30 års oavbrutet medlemskap. Särskilda skäl kan även ge hedersmedlemskap, av årsmötet.

På kommande årsmöte kan slutligen beslut tas av ovanstående förslag.

Sekr..

Vem är Erling Johansson?

2010-02-15

För alla er som var med och samlade till tavlan åt Bengt Friis och undrar vem konstnären är? Kolla denna länk http://hem.bredband.net/bbagge/banner/galleri2.htm

Bengt Friis med tavla under foton

2010-02-13

Jag har lagt till Bengt Friis under foton, Med sin tavla från årsmötet

Nyhet klubbens historia

2010-01-20

Sten Blomgrens berättelse om klubben historia finns under fliken klubbens historia. Lösenord krävs.

Stens brev ligger under mötesprotokoll

KAMRATKLUBBEN 25:AN 

Styrelsen informerade om tidigare beslutade stadgeförslag som till årsmötet ska fastställas.  (enl nedan): 

Förslag på justering/ändrade stadgar om hedersmedlemskap:
Kan ansökas om minst 25 års medlemskap, eller tas upp av styrelse om vi är 25 aktiva och ny medlem ska anslutas.

Årsmötesdatum: Lördag den 29 febr 2020. Plats fastställs senare.

 

 

 

Beslut togs om dubblering av medlemsavgift (gällande från 2020) kopplad till att subvention möjliggörs för mat o dryck på ordinarie möten.
Beslutet gäller från 1 jan 2020.

 

Föreningens syfte

Klubben har till ändamål att vara en opolitisk,kamratlig sammanslutning.

Som skall ordna med trevliga sammanträden och glada tillställningar.

Klubben har högst 25  aktiva medlemmar. Hedersmedlem kan man bli efter 25 år oavbrutet medlemskap