Kamratklubben 25:an

Nostalgibild.

Anrika Park, i Älvsjö - folkets husföreningen där KK 25an huserat under flera årsmöten.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kassabok på hemsidan

2021-01-06

Underlaget för medlemsavgifter är uppdaterad! Den ligger under fliken kassabok.  Där kan var och en se hur man ligger till med månadsavgiften för 2020 och 2021. Jag har nu uppdaterat den 6 januari 2021.

Håkan

Nyhet

2020-08-18

På ordinarie mötet den 28 okt har förslag på justeringar av stadgar väckts.

Bl.a att ordinarie möten minskas från 6 till 4 möten/år.
Frånvaro/Närvaro ska fortfarande noteras i gästbok, men att krav på "giltig" frånvaro slopas. 

Årsmötet den 29 febr. har bl.a beslutat följande

Justering/ändrade stadgar om hedersmedlemskap: 
Kan ansökas om minst 25 års medlemskap, eller tas upp av styrelse om vi är 25 aktiva och ny medlem ska anslutas. 

Beslut togs om höjning av medlemsavgiften till 100kr/månad (gällande från 2020) För pensionär fyllda 65 år, halv avgift. Höjning kopplad till att subvention möjliggörs för mat o dryck på ordinarie möten. 
Beslutet gäller från 1 jan 2020. Fullständiga stadgar hittas på sifdan under rubriken Stadgar,

Sekr..

Till minne av Bernt Selling

2018-02-16

I början av januari månad 2018 kom beskedet att Bernt hastigt avlidit.
Bernt som under lång tid varit ordförande för föreningen och in i det sista aktiv i styrelsen har lämnat oss.

Det är med bestörtning och sorg vi får genomföra vårt årsmöte den 17 februari, men självklart kommer vi att minnas Bernt med tacksamhet och leenden för hans glöd och engagemang och härliga kommentarer när vi alla har träffats.

Bernt blev 74 år.

Roger, sekr.

Vem är Erling Johansson?

2010-02-15

För alla er som var med och samlade till tavlan åt Bengt Friis och undrar vem konstnären är? Kolla denna länk http://hem.bredband.net/bbagge/banner/galleri2.htm

Bengt Friis med tavla under foton

2010-02-13

Jag har lagt till Bengt Friis under foton, Med sin tavla från årsmötet

Nyhet klubbens historia

2010-01-20

Sten Blomgrens berättelse om klubben historia finns under fliken klubbens historia. Lösenord krävs.

Stens brev ligger under mötesprotokoll

KAMRATKLUBBEN 25:AN 

Som ni alla vet så har vi pausat våra ordinarie möten tillsvidare besked kan ges av FHM. 

Spontana träffar kommer att ordnas i lite olika former. 

Dags att återuppta traditionen att uppmärksamma födelsedags datum 2021. Under första kvartalet har vi ett flertal födelsedagsgubbar.

Några som redan fyllt och några på gång när detta skrivs.

11 jan   Fredrik Bäckström 46år
18 jan   Roger Pettersson    63 år
15 febr Thomas Stockhaus 71 år
18 febr Stefan Hoikkala     54 år
28 febr Joakim Engblom    57 år
1  mars Stig Lundqvist        74 år
16mars Osmo Tuuliainen   74 år
27mars Tero Huhta              50 år (Extra grattis men tyvärr ännu bara 4år som medlem och inte en jubilargubbe enl stadgarna, ändock en blivande gubbe :)
I år har vi två jubilarer som vi inte får missa

30 juni Bengt Karlsson         80 år
5 juli    Rainer Härkäniemi  60 år

 

 

 

Föreningens syfte

Klubben har till ändamål att vara en opolitisk,kamratlig sammanslutning.

Som skall ordna med trevliga sammanträden och glada tillställningar.

Klubben har högst 25  aktiva medlemmar. Hedersmedlem kan man bli efter 25 år oavbrutet medlemskap